Tlf: +46(0)322-666820
info@sprider.se
 
  • Välkommen till SpriderMaskiner!

    Vår produkt Sprider är en asfaltspridare för utläggning av asfalt eller andra porösa massor på mindre och oregelbundet formade ytor. Där det traditionella alternativet tidigare varit tungt manuellt arbete tar nu Sprider över, och skonar ryggar och axlar.